top of page

Noteikumi un nosacījumi

 • Latvijas Republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu (MK noteikumi).

 • SIA „Do 4 Fun ”, reģ. Nr. 40203290458 (turpmāk tekstā – Do4Fun) ir Lapas un Portāla īpašniece un administratore.

 • Do4Fun atrunātie lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir saistoši visām personām, kuras lieto interneta veikala www.do4fun.lv un www.skladigo.lv (turpmāk tekstā - Portāls) (sauktas - Vietnes), neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona (turpmāk tekstā – Lietotājs) ir Vietnes reģistrēts lietotājs vai nav.

 • Lietotājam, pirms Vietnes lietošanas, ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem, kā arī ievērot tos.

 • Portālam ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt Noteikumus. Jebkuras izmaiņas stājas spēkā pēc publicēšanas Portālā.

 • Do4Fun ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt Vietnes norādītās cenas par precēm un pakalpojumiem.

 • Vietnes lietošana ir uzskatāma par apstiprinājumu tam, ka Lietotājs ir pilnīgi iepazinies ar lietošanas noteikumiem.

 • Vietnē izvietotās Do4Fun īpašumā esošās informācijas izmantošana atļauta tikai atbilstoši tās mērķim un Do4Fun norādījumiem. Bez Do4Fun atļaujas aizliegts izmantot Vietnē publicēto informāciju citās interneta vietnēs, vai citos informācijas izplatīšanas vai uzglabāšanas rīkos un veidos. Ja nav norādīts citādi, tad visas autortiesības uz Vietni un tās saturu pieder Do4Fun.

 • Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā.

 • Pirms preces lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet preces lietošanas instrukciju un lietot to, saskaņā ar ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.

 • Vietnēs ir aizliegtas komerciāla rakstura aktivitātes, izņemot tam speciāli paredzētās vietās (sadaļās) un saskaņā ar attiecīgo sadaļu noteikumiem vai ar rakstisku Do4Fun saskaņojumu.

 • Lapas un Portāla Lietotājam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu Vietnes tiesisko interešu aizsardzību, tai skaitā atlīdzinātu zaudējumus, pret visām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas ir celtas vai varētu tikt celtas pret Do4Fun un kuras jebkādā veidā ir saistītas ar Vietnēm, ja šādas prasības vai pretenzijas ir celtas paša Lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ.

 • Visas intelektuālā īpašumtiesības, attiecībā uz Portālu, pieder tikai un vienīgi Do4Fun. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie atbildības normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, kā arī, ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti Do4Fun un trešajām personām.

 • Visi strīdi starp Do4Fun un Vietnes lietotājiem tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 • Do4Fun neatbild par pastāvīgu piekļūšanu Vietnēm un iespēju to izmantot, ja Lietotāja interneta pieslēguma pakalpojums vai izmantotā galiekārta neatbilst Vietnes lietošanas tehniskajām prasībām.

 • Do4Fun ir tiesīga pārtraukt Vietnes vai tās atsevišķu sadaļu darbību, ja tas nepieciešams Vietnes pilnveides vai modernizēšanas darbiem.

 • Vietnē ir aizliegts veikt darbības, kuras:

 1. aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālo īpašumu (autortiesības u.c.) tiesības;

 2. aizskar personas godu un cieņu;

 3. aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;

 4. ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;

 5. satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);

 6. visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt Vietnes darbību un drošību;

 7. reklamē finanšu pakalpojumus, kuriem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav izsniegtas licences finanšu pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā;

 8. pārkāpj LR normatīvos aktus.

Piegādes un apmaksas noteikumi

Portāla www.do4fun.lv un www.skladigo.lv piedāvāto preču Pārdevējs no vienas puses (turpmāk tekstā – Pārdevējs) un persona, kas veic Portālā pasūtījumu (turpmāk tekstā – Pircējs) no otras puses, atrunā:

 • Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja veiktajam pasūtījumam.

 • Pircējs veic preču pasūtīšanu Portālā, norādot preču veidu un daudzumu. 

 • Pasūtot Portālā Dāvanu karti, Pircējs norāda e-pastu, uz kuru Pārdevējs nosūta Dāvanu karti pēc apmaksas veikšanas.

 • Pircējam ir vairākas iespējas kā veikt apmaksu par pasūtījumiem:

 1. izmantojot interneta bankas maksājuma rīkus, maksājuma kartes vai Pārdevēja sagatavoto pasūtījuma rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.  Pēc veiksīgas apmaksas, Pircējs uz e-pastu saņem apstiprinājumu par darījuma izpildīšanu;

 2. apmaksas veikšana pasūtījuma saņemšanas brīdī.

 • Pārdevējs nodrošina preču piegādi ne ātrāk kā 24h un ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā, kopš apmaksas veikšanas par pasūtījumu. Piegādes laiku un vietu Pārdevējs iepriekš saskaņo ar Pircēju.

 • Pārdevējs nodrošina Dāvanu kartes nosūtīšanu uz Klienta norādīto e-pasta adresi, uzreiz pēc apmaksas veikšanas.

 • Piegādes veidi: 

 1. Piegāde ar kurjeru  - Rīgā, Kubulos un Balvos. Piegādes izmaksas, saskaņā ar cenrādi (skatīt sadaļu "Piegāde");

 2. Piegāde ar pakomātu, sadarbībā ar Omniva, pa visu Latviju. Piegādes izmaksas, saskaņā ar cenrādi (skatīt sadaļu "Piegāde"). 

 

Dāvanu kartes lietošanas noteikumi

Dāvanu kartes derīguma termiņa atskaites punkts ir iegādes datums. Ja gadījumā ir grūti salasīt iegādes datumu vai nezināmu iemeslu dēļ Pircējam nav skaidrs dāvanu kartes derīguma termiņš, lūgums noskaidrot telefoniski: +371 20031204 vai elektroniski: info@skladigo.lv.  

 

 • Dāvanu kartes derīguma termiņš ir viens gads no iegādes brīža.

 • Lai varētu izlietot dāvanu karti, dāvanu kartes turētājam OBLIGĀTI ir jāsazinās ar Do4Fun pārstāvjiem mājas lapā www.skladigo.lv vai telefoniski 20031204.

 • Dāvanu karte ir jāņem līdzi uz pieteiktā pakalpojuma vietu.

 • Dāvanu kartes atprečošana notiek tikai vienu reizi, respektīvi, dāvanu kartes summu nevar sadalīt uz vairākiem pirkumiem un dāvanu karti var izmantot tikai Kalna iela 19D, Kubuli.

 • Dāvanu karte nominālā vērtība sedz 100% no pirkuma summas. Ja pasūtījuma summa būs lielāka par dāvanu kartes vērtību, Pircējam starpība būs jāpiemaksā, lai noformētu pasūtījumu līdz galam.

 • Ja kopējā pasūtījuma summa būs zemāka par dāvanu kartes vērtību, neizmantotā dāvanu kartes summa netiek atgriezta naudas vērtībā un tiks automātiski dzēsta.

 • Dāvanu kartes vērtība netiek izmaksāta naudā un netiek atgriezta ne pircējam, ne dāvanu kartes saņēmējam.

 • Ja pēc dāvanu kartes apmaksas neesat to saņēmuši e-pastā, lūgums sazināties ar mums telefoniski 20031204.

 

Atteikuma tiesību aprēķināšanas metodika

 • Atteikuma tiesību termiņš tiek noteikts:

 1. iegādāta prece un piegāde klātienē - diena, kad Pircējs ieguvis produktu savā īpašumā;

 2. iegādātā prece un piegāde ar pakomātu - diena, kad Pircējs ieguvis produktu savā īpašumā.

  • Brīdī, kad saņemat preci vai Dāvanu karti, lūgums pārliecinies vai tā atbilst Jūsu prasībām – ražotājs, modelis, tilpums, daudzums un citi svarīgi parametri.

  • Pircējam ir tiesības atteikuma tiesību izmantošanas laikā, respektīvi, 14 dienu laikā, izmēģināt attiecīgo preci vai Dāvanu karti, lai pārliecinātos, vai tā atbilst Pircēja vajadzībām un vēlmēm. BET. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā prece vai Dāvanu karte tiek lietota tiktāl, cik tas nepieciešams preces vai Dāvanu kartes pārbaudei (tikpat lielā mērā kā pie iegādes).

  • Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējam jābūt atbildīgam par preces lietošanu.

  • Aizpildītu atteikuma veidlapu ir iespējams nosūtīt pa pastu uz juridisko adresi Kalna iela 19D, Kubuli, Balvu novads, LV-4566 vai elektroniki, parakstītu veidlapu ar elektroniko e-parakstu, uz e-pastu: info@skladigo.lv.

  • Atceraties, ka Pircējam ir pienākums 14 dienu laikā no atteikuma veidlapas nosūtīšanas, atgriezt Pārdevējam preci vai Dāvanu karti, ar kuru Pircējs nav apmierināts.

  • Ja preces saņemšanas veids ir izvēlēts ar piegādi un, lai izvairītos no pārpratumiem, piefiksēt uzskatāmus bojājumus iepakojumam. Šāda darbība Pārdevējam palīdzēs noteikt vai prece tika bojāta piegādes laikā.

  • Ja preces vai Dāvanu kartes saņemšanas veids ir izvēlēts elektroniski, tad atteikuma veidlapu kopā ar preci vai Dāvanu karti sūtīt uz e-pastu info@skladigo.lv.

  • Vēl viens svarīgs moments, izsūtot preci Pārdevējam atpakaļ uz juridisko adresi Kalna iela 19D, Kubuli, Balvu novads, LV-4566, Pircējam ir jānodrošina stabils iepakojums, lai, transportējot preci, nevarētu rasties papildus bojājumi. Pārdevējs iesaka preci apdrošināt, pretējā gadījumā par preces papildus bojājumiem atbildību uzņemas Pircējs.

  • Pārdevējam ir pienākums segt Pircēja radušās izmaksas, ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no atsūtītās atteikuma veidlapas dienas pa pastu vai e-pastu, ja ir pieņemts pozitīvs lēmums. Pārdevējs sedz radušās izmaksas tikai uz atteikuma veidlapas norādīto bankas kontu. Ja pieņemtais lēmums ir noraidošs, radušās izmaksas sedz Pircējs.

Atteikuma tiesības nevarēs izmantot

 • ja Pircējam tiek piegādāta prece, kas ātri bojājas vai drīz beigsies derīguma termiņš;

 • ja prece tiek izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;

 • ja Pircējs atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

 • ja Pircējs nebūs ievērojis Do4Fun noteikumu un nosacījumu prasības.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka: "Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.”

Privātuma politika

 1. Tīmekļa vietne www.do4fun.lv un www.skladigo.lv (turpmāk – Vietne) tiek vākti dati par Vietnes apmeklētājiem, tādējādi gūstot iespēju izvērtēt, cik noderīga ir Vietne, un kā to varētu uzlabot.

 2. Pārzinis, kas Vietnē vāc datus par Vietnes apmeklētājiem, ir SIA “Do 4 Fun”, Reģ.Nr.40203290458, (turpmāk – Pārzinis).

 3. Pārziņa adrese ir Kalna iela 19D, Kubuli, Balvu novads, Latvija, e-pasts info@skladigo.lv, tālrunis +371 20031204. Pārzinis nemitīgi pilnveido Vietni, ar mērķi, uzlabot tās lietošanu, tāpēc Pārzinim ir jāzina, kāda informācija ir svarīga Vietnes apmeklētājiem, cik bieži viņi šo Vietni apmeklē, kādu ierīci un pārlūkprogrammu viņi izmanto, no kāda reģiona nāk apmeklētāji, un kādu saturu lasa.

 4. Pārzinis izmanto sistēmu Google Analytics, kas ļauj Pārzinim analizēt, kā apmeklētāji izmanto Vietni. Par to, kā darbojas Google Analytics pamatprincipi, iespējams uzzināt šeit: https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800. Pārzinis izmanto savāktos datus savās tiesiskajās interesēs, lai uzlabotu izpratni par Vietnes apmeklētāju vajadzībām un uzlabotu pieejamību Pārziņa publiskotajai informācijai.  Apmeklētājs jebkurā laikā var pārtraukt datu vākšanu Google Analytics, kā tas ir aprakstīts šeit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

 5. Serveris, kurā izvietota Vietne, var reģistrēt apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (izmantotā ierīce,  pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves laiks). Šie dati tiek izmantoti tikai tehniskajiem nolūkiem: lai nodrošinātu Vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību un izmeklētu iespējamos drošības incidentus. Tādu datu vākšanas pamats ir Pārziņa tiesiskā interese nodrošināt Vietnes tehnisku pieejamību.

 6. Sīkdatnes ir nelieli faili, kurus, katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē Vietni, pārlūkprogramma saglabā apmeklētāja datorā tādā apmērā, kā norādīts apmeklētāja datora pārlūkprogrammas iestatījumos. Atsevišķas sīkdatnes tiek izmantotas, lai atlasītu un piemērotu apmeklētājam piedāvājamo informāciju un reklāmas, pamatojoties uz saturu, ko apmeklētājs aplūkojis agrāk, un tādējādi veidotu apmeklētājiem Vietnes lietošanu vienkāršu, ērtu un individuāli piemērotu. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to dzēšanu un pārvaldīšanu, var iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

 7. Vietne izmanto sīkdatnes, lai vāktu lietotāja IP adreses un pārlūkošanas informāciju un ļautu Vietnei atcerēties apmeklētāja izvēli. Sīkdatnes ļauj Pārzinim sekot līdzi Vietnes datu plūsmai un lietotāju mijiedarbībai ar Vietni – Pārzinis izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju uzvedību un uzlabotu Vietni. Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmā interese nodrošināt Vietnes funkcionalitāti.

 8. Apmeklētājs var kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. Plašāka informācija pieejama šeit www.aboutcookies.org. Apmeklētājs var izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir viņa datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā apmeklētājam manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad tiks apmeklēta Vietne, turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

 9. Statistikas datiem par Vietnes apmeklētājiem var piekļūt Pārziņa darbinieki, kuri ir atbildīgi par tādu datu analīzi.

 10. Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.

 11. Pārzinis apliecina, ka sīkdatnes un statistikas informācija tiks apkopota, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām.

 12. Sazinoties ar Pārzini par augstāk norādīto e-pastu, lietotājs var pieprasīt piekļūt saviem personas datiem, pieprasīt labot personas datus, pieprasīt dzēst personas datus, kā arī atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei.

 13. Apmeklētājs var atteikties no sīkdatnēm pārlūkprogrammas izvēlnē vai https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 14. Pārzinis patur tiesības jebkurā brīdī mainīt šos noteikumus. Vietnes apmeklētāja pienākums ir patstāvīgi pārbaudīt Vietnes saturu, lai iepazītos ar noteikumu izmaiņām.

bottom of page